Sweden  English 
2014-08-27Aktuellt 2014-08-28

Årsyngel av asp har fångats vid Kohagen i Ekoln, strax söder om Uppsala,  passande nog med 24unt som vittne. För första gången har vi fångat yngel av asp som med 100 procents säkerhet är kläckta samma år. Fisken har troligen kläckts i centrala Uppsala eller från någon av leklokalerna i Sävjaån.

Totalt fångades ca 50 årsyngel på sträckan Kohagen till Lyssnaängen.


Se filmen.Tillbaka till nyhetsarkivet