Sweden  English 
2018-10-11

Fältmöte i Älvkarleby med samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker

Alvkarleby_golfklubb.jpg

Den 26-27 september hölls en två dagar lång konferens med deltagare från hela landet för att besöka och diskutera biologiskt värdefulla gräsmarker som finns i kraftledningsgator, vägkanter, på golfbanor, flygfält med mera. – Idag är det moderna jordbrukslandskapet utarmat och andra former av gräsmarker har fått stor betydelse för många växter och djur, säger Tommy Lennartsson som arbetar i projektet för Upplandsstiftelsen.

Under konferensen besöktes flera områden som Upplandsstiftelsen har kartlagt och uppmärksammat i de landskapsprojekt stiftelsen bedrivit under många är längs nedre Dalälven såsom kraftledningsgator och markerna kring Älvkarleby golfklubb.

Vattenfall_ledgata.jpg

Under de två fältdagarna besöktes flera områden som Upplandsstiftelsen gjort insatser i såsom golfbanan i Älvkarleby samt kraftledningsgator i runt nedre Dalälven.Tillbaka till nyhetsarkivet