Sweden  English 
2015-09-25

Inforesa om vår verksamhet

Inforesa2015Kallriga_BGL.JPGDen 23 och 24 september genomförde Upplandsstiftelsen två informationsresor i länet för politiker och tjänstemän. Deltagarna besökte ett antal av stiftelsens natur- och friluftsområden där vi visa upp och informerade om vår breda verksamhet inom naturvård, friluftsliv och naturskola.

 Tillbaka till nyhetsarkivet
Bilden ovan: Martin Amcoff informerar om vår förvaltning av naturområden. Foto: Björn-Gunnar Lagström