Sweden  English 
2024-01-29

Övningar och tips för utevistelse med öppna förskolan

Barnhandnaturtryck.jpg

I häftet "Öppna förskolan flyttar ut" finns utomhusövningar som passar för små barn, föräldrar och pedagoger. I häftet står det också varför det är så bra med utevistelse. 


Att leka i dungen bredvid, ta en fika på en sten eller plocka några blåbär är enkla och billiga nöjen. Som förälder med små barn kan en kort tur till dungen mittemot vara det som räddar dagen.

Häftet "Öppna förskolan flyttar ut"

Men när vi tänker på utflykter i naturen glömmer vi lätt bort är att det krävs en hel del förkunskap för att kunna göra dem. Du måste till exempel veta att du faktiskt får vara i naturen och att det är okej att plocka bär. Du behöver också kunna skilja blåbär från andra bär och det är bra att kunna några kul utelekar. Den förkunskapen är inte alls självklart att unga familjer har med sig i dag.

På Upplandsstiftelsen brinner vi för att barn och vuxna ska få chansen att vara ute i naturen. 2015 kontaktade Upplandsstiftelsen Uppsala kommuns öppna förskolor för att höra om de var intresserade av att testa utomhusverksamhet. Som van utemänniska nappade dåvarande chefen Maria Norrman-Erixson direkt, hon såg möjligheterna med att vara ute. Tillsammans sökte vi LONA-medel och fick möjlighet att starta det första i en rad LONA-projekt för att utveckla verksamheten.

Vi har lyckats skapa bra utedagar genom att vi fått möjlighet att bygga upp verksamheten under flera år. Att cheferna på öppna förskola sanktionerat arbetet har varit ovärderligt och utan pedagogernas engagemang hade det varit omöjligt. Ytterligare en avgörande framgångsfaktor är att Upplandsstiftelsen haft möjlighet att ha en handledare som arbetat i projekten som kunnat ta fram metoder och material, peppa och coacha personalen. Samverkan skapar en ytterligare puff och höjer kvaliteten.

När Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun startade uteverksamhet hos öppna förskolan var tanken att ge familjer möjlighet att hitta en plats i naturen som de tyckte om och där de visste vad de kunde göra. Vi ville också ge dem möjlighet att träffa andra familjer och bli inspirerade att vara ute mer tillsammans. Verksamheten har fallit väl ut. Familjer och pedagoger trivs ute. Vi tror att många av våra besökare upptäckt att närnaturen är en bra plats att vara i.

Spelar det någon roll om de flesta inte vill ut och fika i skogen, utan mest ser den som en källa till mygg och fästingar? De senaste årens forskning har visat att vår gemensamma folkhälsa har mycket att vinna på att fler upptäcker de möjligheter som den tätortsnära naturen ger, vilket redovisas i texten nedan (i häftet).

Och trots att vi ofta glömmer bort det, så är mänskligheten beroende av naturen för vår existens. Den ger oss luft, mat, byggnadsmaterial och så mycket mer. Att vi ser naturen och har en relation till den är en förutsättning för att vi ska bry oss om den och förvalta den väl till våra barn och barnbarn. Att små barn och deras föräldrar trivs i naturen är ett första steg.

Häftet "Öppna förskolan flyttar ut".

Karolina Vessby Karolina Vessby, enhetschef friluftsliv, Upplandsstiftelse
Tillbaka till nyhetsarkivet