Kontakta oss

Telefon kansli: 018-611 62 71                                                                                                            
E-postadress: info@upplandsstiftelsen.se
Information om Upplandsleden: 070-611 60 70

E-post till person: fornamn.efternamn@upplandsstiftelsen.se

Adresser
Besök och leveransadress: Regionens hus, Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Postadress:  751 85 Uppsala
Fakturaadress: Se sidan faktureringsuppgifter


Kanslipersonal

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5826_exworkimg

Thomas Bertilsson

Vd

Telefon 

070-586 02 03
018-6116276

E-post


om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5373_exworkimg

Karolina Vessby

Friluftschef

Telefon
070-511 69 94

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5747_exworkimg

Nic Kruys

Naturvårdschef

Telefon
070–586 80 31

E-post


om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5585_exworkimg

Kristina Törnblom

Ekonomi 

Telefon
018–611 62 71
070–611 49 69

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5390_exworkimg

Stina Bergström

Kommunikation

Telefon
076-775 35 41

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5378_exworkimg

Martin Amcoff

Ansvarig förvaltare våra naturområden

Telefon
070-586 82 16
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5657_exworkimg

Elisabet Odhult

Naturvård och förvaltning

Telefon
070-586 31 25


E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5891_exworkimg

Linda Fredberg

Anläggningar, byggnader, Upplandsleden

 

Telefon: 070-586 00 24

e-post: förnamn.efternamn@upplandsstiftelsen.se

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5382_exworkimg

Emelie Runfeldt

Friluftsliv

Telefon
073-681 68 51
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5565_exworkimg

Eva Arnemo

Folkhälsa och Tillgänglighet

Telefon
070-611 60 48

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5792_exworkimg

Sara Beckman

Folkhälsa och Tillgänglighet

Telefon
070-586 03 21

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5383_exworkimg

Åsa Sjögren

Friluftsliv, Öppna förskolan flyttar ut, Närnatur till nyblivna föräldrar.

Telefon
070-611 21 84

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5380_exworkimg

Gillis Aronsson

Skogsskydd, hotade arter

Telefon
070-586 82 38
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5381_exworkimg

Pär Eriksson

Skog, Ekologisk landskapsplanering, hotade arter

Telefon
070-586 83 41
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5386_exworkimg

Maria Hoflin

Roslagshagar, kulturlandskap

Telefon
070-438 18 47


E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5387_exworkimg

Tommy Lennartsson

Kulturlandskap, skogsskydd

Telefon
070-586 83 81
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5384_exworkimg

Johan Persson

Kustvatten, vattendrag, fiske

Telefon
070-586 82 36
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5385_exworkimg

Tomas Loreth Remén

Kustvatten, sötvatten, våtmarker, fiske

Telefon
073-946 42 90
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5406_exworkimg

Per Stolpe

GIS, vattenvård

Telefon
070-586 04 98
E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5828_exworkimg

Cajsa Björkén

Skog, ekologisk landskapsplanering, hotade arter

Telefon

076-8156510

E-post

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5371_exworkeritempg5975_exworkimg

Johan Lindell

Naturskolepedagog

Telefon
076-768 77 55
E-post

Fältpersonal

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5394_exworkimg

Anna Larsson/Anders Ahlsén

Wikparken

Telefon
070-330 87 13

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5395_exworkimg

Jan Hellberg

Härjarö naturreservat

Telefon
0706-57 78 50

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5396_exworkimg

Micke Anderstedt

Kalmarnäs naturreservat

Telefon
070-7730250

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5397_exworkimg

Niklas Kvarnström

Granåsen naturreservat

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5398_exworkimg

Sten och Anders Persson

Naturreservaten Oxhagen, Hagalund, Pansarudden, Svanhusskogen

Telefon
070-650 29 51
070-574 81 68om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5399_exworkimg

Magnus Högström

Gräsö gård naturreservat

Telefon
070-297  86 45

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5425_exworkimg

Tommy Mattsson

Gräsö besöksmål

Telefon
070-398 03 72

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5404_exworkimg

Kerstin Söderberg

Rävsten

Telefon
070-5178462om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5460_exworkimg

Thomas Rosen

Rävsten

Telefon
070-5850028

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5400_exworkimg

Katarina Johansson

Östra Tvärnö naturreservat

Telefon
073 038 85 14

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5461_exworkimg

Nicklas Johansson

Östra Tvärnö naturreservat

Telefon
076 850 61 84

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5424_exworkimg

Bengt-Olov Jansson

Ledskärsstugan

Telefon
070-205 74 82

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5510_exworkimg

Johan Eriksson

Naturreservaten Kallriga, Skaten-Rångsen, Aspbo, Lingnåre kulturreservat, Ledskär, Grönlundsbacken, Björns skärgård.

Telefon
072-516 22 23

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5402_exworkimg

Jimmy Larsson

Ängskär naturreservat

Telefon
070-222 23 66

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5403_exworkimg

Carl-Martin Olsson

Bredforsen naturreservat

Telefon
073-182 83 48

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5570_exworkimg

Christer Boström

Båtforstorpet

Telefon
070-543 57 43

E-post
untra@telia.com

om stiftelsen - Personal - ctl00_cph1_mainDcc_po_162_dc162_pg5392_exworkeritempg5710_exworkimg

Lennart Söderlund

 Björns skärgård naturreservat

Telefon
070-670 80 89