Sweden  English 
20190115

Upplandsstiftelsen har ny ordförandeJenny Lundström (MP) valdes idag på Upplandsstiftelsens stämma till ny ordförande för Upplandsstiftelsen.

På Upplandsstiftelsens stämma idag, 15 jan 2019,  valdes Jenny Lundström (MP) till ny ordförande för Upplandsstiftelsen.

”Det känns mycket hedrande att väljas till ordförande för Upplandsstiftelsen som är en viktig kraft i länet för att främja natur- och friluftsliv samt folkhälsa. Ett särskilt viktigt arbete är att fortsätta arbetet med att utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ut i naturen”, säger Jenny Lundström (MP), nyvald ordförande för Upplandsstiftelsen.

Region Uppsala är tillsammans med länets kommuner ägare av Upplandsstiftelsen som är en ideell förening som arbetar för att främja länets naturvärden och friluftsliv. Stiftelsen har en viktig roll för att främja alla gruppers tillgång till natur- och friluftsliv. Natur tillgänglig för friluftsliv är också en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet, som både ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa.

Upplandsstiftelsens verksamhet finansieras via Region Uppsala, projektmedel och andra bidrag. Stiftelsen driver en mängd projekt, för att stärka naturvården och friluftslivet och förvaltar 45 områden i länet på uppdrag, som ägare eller som arrendator. Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder.

För mer information

Jenny Lundström, ordförande, 0730-44 62 36

Björn-Gunnar Lagström, VD, 070-586 83 42

IMG_7622_1.jpg
Anders Hedström, avgående ordförande i Upplandsstiftelsen tillsammans med den nya ordföranden Jenny Lundström. I mitten Upplandsstiftelsens vd, Björn-Gunnar Lagström.Tillbaka till nyhetsarkivet