Sweden  English 
2018-05-28

Rapport från mångfaldskonferens om skogslandskapet

par_visar.jpg

I oktober 2017 höll Centrum för biologisk mångfald (CBM) sin Mångfaldskonferens, denna gång i samverkan med Upplandsstifgtelsen. Temat var Ekologiska landskapsplanering. 

Den första dagen hölls en rad föredrag av representanter för myndigheter, forskare, skogsbruket och ideella organisationer. Den här rapporten beskriver huvuddragen av dessa liksom åtföljande gruppdiskussioner.

Dag två ägnades åt ett fältbesök kring sjön Vällen där Upplandsstiftelsen fick möjlighet att berätta om resultat och erfarnheter av de landskapsprojekt stiftelsen bedrivit där i 25 år. Här fick även representanter för markägare såsom Hargs Godsförvaltning, Bergvik samt BillerudKorsnäs komma till tals, liksom Ekeby bygdegårdsförening och Östhammars kommun. Också denna dag finns dokumenterad i rapporten.

Foto: Annika Borg/CBM

Här hittar du rapportenTillbaka till nyhetsarkivet