Vandra Upplandsleden - bok

gen (1)

SÄLLSYNTA SKALBAGGAR I UPPSALA LÄN Nuvarande och historisk utbredning

Författare: Olof Hedgren och Pär Eriksson

Utgiven 2012

Antal sidor:

Mjuk pärm

Pris: 120 kr inkl. porto

Boken beskriver 135 arter skalbaggar, samtliga mer eller mindre ovanliga och indikatorer på vissa specifika miljöförhållanden. Alla kända fynduppgifter, över 3 000 punkter i länet, är indelade i tre tidsskikt. Fynden härrör från Upplandsstiftelsens, Länsstyrelsens samt Artdatabankens databaser.