Sweden  English 
2016-04-20

Hotade arter i fokus i årets årsskrift

Modified by CombineZP

 


Nu är vår nya årsskrift här, i år med det högaktuella temat Hotade arter! Utdöende av arter är en naturlig process, men vanligtvis en långsam process. Idag försvinner djur och växter i en rasande takt på jorden, huvudsakligen på grund av oss människor. Vi veta att en del av dessa arter betjänar oss människor, men många arter kan vi än så länge alldelses för lite om för att veta om deras egenskaper kan vara till nytta för oss. Och de som vi inte har någon direkt nytta av, som bara finns där, t.ex. madelblom, kattfot och blå viol, borde också få finnas.

Upplandsstiftelsen arbetar med ett brett spektrum av hotade arter och deras miljöer. Stiftelsens ambition är att, tillsammans med andra parter, kunna bevara hotade arter som till exempel svartoxe, småsvalting, mnemosynefjäril, bombmurkla och vitryggig hackspett. Det finns redan 1 182 rödlistade arter i Uppsala län och vår strävan är att det inte ska bli fler. Om detta och lite till kan du läsa i denna årsskrift.

Årskrift 2015 - Tema Hotade arterTillbaka till nyhetsarkivet
Små knappnålar på ekens grova bark kan vara ekspiken, en sällsynt och rödlistad lav. Foto: Gillis Aronsson