Sweden  English 
2016-06-23

20 års arbete vid nedre Dalälven

Rapport_framsida_ELP2016.jpg

 


Upplandsstiftelsen bedriver flera naturvårdsprojekt på landskapsnivå i Uppsala län. Ett av dessa har pågått i 20 års tid vid Nedre Dalälven och sammanfattas nu i den omfattande rapporten "Ekologisk landskapsplanering vid nedre Dalälven 1996–2015". Här beskrivs en mängd olika studier som genomförts, en del är publicerat i olika tidskrifter sedan tidigare men det mesta har aldrig tidigare offentliggjorts!

Arbetet har skett tillsammans med en rad aktörer som verkar i landskapet längs Dalälven, alltifrån myndigheter som Länsstyrelsen, kommuner och Naturvårdsverk till stora skogsbolag som Bergvik, kraftindustrin i form av Fortum, liksom militären vid Marma skjutfält och små enskilda markägare, lantbrukare, ideella föreningar och enskilda personer.

Vi hoppas att vi med denna rapport ska inspirera andra att arbeta med naturvårdsfrågor på liknande sätt.

Rapport 2016_1 Ekologisk landskapsplanering vid nedre Dalälven 1996–2015


Under Publikationer hittar du flera av våra utgivna böcker, rapporter och skrifter.Tillbaka till nyhetsarkivet