Våra naturområden, campingar och stugbyar

Anslagstavla_AW.JPG
Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen förvaltar närmare 10 700 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campinganläggningar. Den förvaltade arealen är fördelat på 47 naturområden, varav 26 är naturreservat och ett är kulturreservat. Utöver dessa områden arrenderar vi mark eller har skrivit skötselavtal för områden som vi också sköter för att utveckla biologiska värden och anläggningar för friluftsliv. Vi gör stora satsningar på vården av kulturlandskapet.

I områden lämpliga för friluftsliv försöker vi att hålla en hög standard på vägvisning och information. Ofta finns parkeringsplatser, stigar, toaletter och eldplatser med ved. Fågeltorn, vindskydd och rullstolsanpassade stigar finns på några platser. Under beteckningen Smultronställen i naturen hittar du fina och välskötta utflyktsmål med speciellt god information. Läs mer om smultronställen.

I flera av områdena finns möjligheter att campa eller övernatta i stugor. Anläggningarna Rullsand, Rävsten och Ängskär är anläggningar med god tillgänglighet till service. Enklare övernattning i stugor finns i Lotsstugan i Källarbergets naturreservat, Båtforstorpet, Ledskärsstugan och på Björn. Samtliga områden ligger i natursköna omgivningar och bjuder på utsökta möjligheter till bad, strövtåg och andra aktiviteter.

Vi har huvudansvaret för driften av den 50 mil långa Upplandsleden och kanotlederna i Fyrisån, Tämnarån och Kolarmoraån