Sweden  English 
2017-10-06

Uppsalas nordligaste kust ska skyddas

IMG_0840.jpg

Björns skärgård är beläget i Upplands nordligaste kustband och är en  Sveriges viktigaste häckningsplatser för kustfågl och utgör en viktig rastningslokal för flyttfåglar. Upplandsstiftelsen håller på att köpa in stora delar av Björns skärgård i syfte att bilda ett nytt naturreservat, i sammarbete med WWF och Tierps kommun  

Kolla in UNTs repotage om Björns skärgård och Upplandsstiftelsens arbete med att omvandla
ögruppen till ett naturreservat, klicka här.
Tillbaka till nyhetsarkivet
2017-10-06