Sweden  English 
2018-01-22

Upprustning av fyrvaktarbostaden på Björn

Fyrvaktarbostaden_MA.JPG

Upplandsstiftelsen har beviljats ett bidrag på 430 000 kr för att renovera Fyrvaktarbostaden på ön Björn, i det blivande naturreservatet Björns skärgård. Bidraget kommer från Länsstyrelsens kulturmiljövårdsanslag. Under hösten gjorde Upplandssmuséet en yttre besiktning och beskrivning av åtgärdsbehoven på fyrvaktarbostaden. De åtgärder som planeras är bl a omläggning av tak, renovering av fönster samt målning av fasaden. 

Östra våningen som gjordes klar för uthyrning hösten 2017 kommer även i år att kunna hyras men med vissa begränsningar då renovering pågår. 

Läs mer om Björns skärgård

Läs mer om att hyra fyrvaktarbostaden.Tillbaka till nyhetsarkivet