Sweden  English 
2016-06-02

Naturvård i och längs älven

Guidning_Dalavlen_TL.JPG

 Foto: Tomas Loreth


Den 1 juni  genomförde Upplandsstiftelsen en exkursion till nedre Dalälven tillsammans med våra finansiärer och samarbetsparterns Naturskyddsföreningen och Fortum för att visa på naturvårdsinsatser och diskutera framtida skötselbehov.

Under dagen visades och diskuterades t ex skötsel av naturreservatet Breforsen, hur vi arbetar för att göra förutsättningarna för fisken harr bättre och naturvårdsåtgärder för att bibehålla naturvärden i älvens gamla svämområden.

Läs mer om vårt arbete vid nedre Dalälven

Guidning_lind_Dalalven_TL.JPG

Guidning_mossa_Dalavlen_TL.JPGTillbaka till nyhetsarkivet