Sweden  English 
20160201

Naturvårdsröjningar i Aspbo naturreservat

Aspbo_rest_ang_MA.jpg

Vi har just avslutat röjningar i Aspbo naturreservat i Östhammars kommun. Syftet är att ge gamla grövre lövträd och tallar mer ljus för att de ska överleva. Träden står kvar sen tider då skogen betades och var betydligt glesare. En del ung asp har också kapats till höga stubbar och blir bra substrat för insekter och svampar mm.  Även högar med lövris har lämnats för detta ända mål. I området restaurerar vi även en äng där bl a kungsängsliljor växer. Arbetet i Aspo finansieras delvis genom Nokås bidrag från Skogsskyrelsen.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Martin Amcoff