Sweden  English 
20170405

Miljöministern besöker märkning av asp vid Islandsfallet i UppsalaMellan kl 14.15 och 14.45 onsdagen den 5 april besöker miljöminister Karolina Skog den märkning av asp som pågår vid Islandsfallet i Uppsala.

”Aspmärkningen är en av årets höjdpunkter” säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen.

”Tack vare de fiskvägar som Uppsala kommun byggt i Fyrisån kan aspen nu vandra från Ekoln upp till centrala staden för att leka. Genom märkningen lär vi oss hur aspen rör sig i ån. Jag är stolt över att arbetet uppmärksammas av miljöministern.” 

Samma dag inviger Uppsala kommun den nya fiskvägen vid Ulvka kvarn. Upplandstiftelsen bidrar till arbetet genom att kartera hur fiskarna använder trappan och vandrar vidare i ån. 

Aspen är en av landets mest storvuxna karpfiskar. Största delen av sitt liv tillbringar den i öppet vatten, medan leken sker i strömmande åsträckor. Vandringshinder och förstörda lekbottnar gör att aspen är så pass hotad att den är upptagen på ArtDatabankens rödlista. Genom de fiskvägar som Uppsala kommun byggt kan aspen nu leka i centrala Uppsala. (koppling till Ulva?)

Märkningen av asp i Fyrisån är ett samarbete mellan Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län. Bygget av fiskvägarna…?

 

 

  Tillbaka till nyhetsarkivet