Din väg: 

Naturskola

naturskola_eld_KM_.jpg
Foto: Kajsa Molander

Naturskolan vill ge elever och lärare upplevelser och kunskaper i naturen. Vi är en resurs för förskolor och skolor i Uppsala län, och har alltså inga egna inskrivna elever. Vi tar emot skolklasser och håller kursdagar och träffar för lärare och studenter. Vi håller även dagar för allmänheten och förbokade grupper.

Naturskola har funnits i alla länets kommuner, nu som permanent verksamhet i fem av åtta kommuner, och som en länsomfattande verksamhet som Upplandsstiftelsen driver. På dessa sidor hittar ni mer om naturskolorna i Uppsala län, kursutbud och kalendarium, material, tips om bra lägerskoleplatser och mycket annat.

Vill ni veta mer om naturskola, utomhuspedagogik och vad forskningen säger, läs mer här.

På naturskoleföreningens hemsida www.naturskola.se hittar ni mer om naturskolor i hela landet.

 


Friluftslivets år 2021

Få ett uppdrag i veckan som passar att göra med skolklasser ute.

Läs mer om naturskoleverksamheten

i Uppsala län i Upplandsstiftelsens årsskrift, tema naturskola

Se filmer

Se filmer om naturskoleverksamhet och våra böcker.

Läs mer

Läs mer om naturskola i hela landet på www.naturskola.se

Rapport om skolnära natur

Rapport Skolnära natur, underlag till ÖP Uppsala kommun

Kontakt Upplandsstiftelsen

Kajsa Molander