Sweden  English 
20191104

Thomas Bertilsson har utsetts till ny VD för Upplandsstiftelsen

US_tb2_2.jpg

Thomas Bertilsson har utsetts till ny VD för Upplandsstiftelsen


Thomas Bertilsson har utsetts till ny VD för Upplandsstiftelsen.
Thomas tillträder tjänsten den 1 februari 2020 och efterträder Björn-Gunnar Lagström. Björn-Gunnar Lagström kommer, efter sex år som VD, att gå i pension under 2020.

Thomas Bertilsson är agronom och har under lång tid arbetat på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Senast som enhetschef för äganderätt och näringspolitik. Han har en lång erfarenhet från de gröna näringarna som han tar med sig in arbetet på Upplandsstiftelsen.

-          Det ska bli otroligt spännande att tillsammans med medarbetarna och styrelsen få möjlighet att fortsätta utveckla Upplandsstiftelsen, som är en viktig kraft i länet för att främja natur- och friluftsliv samt folkhälsa, säger Thomas Bertilsson.

-          Jag är mycket glad över att välkomna Thomas Bertilsson till Upplandsstiftelsen, säger Jenny Lundström (mp), ordförande i Upplandsstiftelsen. Kombinationen av lång erfarenhet och goda kunskaper inom de gröna näringarna, och starkt intresse för naturvård och friluftsliv är viktiga kompetenser för att fortsatt utveckla Upplandsstiftelsens arbete inom naturvård och friluftslivet och att detta ses som en integrerad del i främjandet av en hållbar regional utveckling. 

Upplandsstiftelsen har arbetat aktivt med naturvård och friluftsfrågor i Uppsala län sedan 1972. Våra medlemmar är Region Uppsala och länets kommuner. Upplandsstiftelsen förvaltar bl.a. 46 områden i länet och Upplandsleden där syftet både är god naturvård och att skapa attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen. Genom att göra det lättare för alla länets invånare att komma ut i naturen och stimulera till mer friluftsliv bidrar Upplandsstiftelsen också till bättre folkhälsa.

För mer information, kontakta:

Thomas Bertilsson: 070-582 61 31

Jenny Lundström 0730-44 62 36

 Tillbaka till nyhetsarkivet