Sweden  English 
2014-05-12

Tedarön ställs i ordning för besökare

Tedaron_trp_material_14_MA.jpg

 


Aktuellt 2014-05-12

Just nu pågår upprustning av rastplatser på Tedarön. Tre rastplatser på klipphällar vid vattnet får nya eldstäder, vedförråd och sittbänkar. Stigar på ön röjs också upp och markeras. Nya informationstavlor om reservatet kommer att sättas upp senare i år.


Det pågår också restaurering av strandängar och hagmarker på Tedarön. Totalt restaureras 3 ha strandäng och 25 ha hagmarker med gamla ekar. Drygt 2 km stängsel sätts upp kring hagarna som kommer att betas av nötboskap i sommar.


Upplandsstiftelsen genomför åtgärderna i samverkan med markägaren Enköpings kommun.


Läs mer om Tedarön här.



Tedaron_14_personal_MA.jpg

Några som är med och rustar upp på Tedarön. Från vänster; Anders Olander,

Mats Blom, Olle Sundin och Sten Persson. Foto: Martin Amcoff



Tillbaka till nyhetsarkivet
Eldstäder, vedförråd, sittbänkar och ekstolpar till stängsel lastas iland på Tedarön från färjan. Foto: Martin Amcoff