Sweden  English 
2017-06-08

Tack till markägare i Örnsätra naturreservat

IMG_2460.jpg

I dag tackade Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun de tidigare markägarna samt en representant för en av markägarna i det nybildade naturreservatet Örnsätra. 

Genom reservatet fredas den biologiskt värdefulla skogen utmed Linnestigen Jumkilsvandringen.

Upplandsstiftelsen har gjort upp om köp och köpt marken av de tidigare markägarna. Uppsala kommun har tagit beslut om kommunalt naturreservat. Medel för köpet kommer från Upplandsstiftelsen, kommunen och Naturvårdsverket.Tillbaka till nyhetsarkivet