Vår verksamhet

Radgivning_Frida_PE_.jpg
Naturvårdsåtgärder vid Dalälven. Foto: Pär Eriksson

Upplandsstiftelsen är en relativt liten organisation men vi har ett mycket omfattande arbete med många aktiviteter. Genom vårt livliga samarbete med många olika parter tillförs kunskaper och resurser. Vår breda verksamhet, från drift av camping- och stugbyar till arbetet med specifika hotade arter ställer höga krav på både kommunikation och specialkompetenser.

Under huvudmenyn ovan finner du omfattande information om vår ordinarie verksamhet. I menyn till vänster finns en sammanfattning av våra pågående projekt. 

Vi arbetar med att:

  • Bevara och vårda naturen genom praktisk naturvård, inventeringar och skötselprogram för olika naturtyper, växter och djur. Läs mer under Naturvård
  • Förvalta naturreservat, naturområden, vandrings-och kanotleder och campinganläggningar. Läs mer under Våra naturområden
  • Stimulera folkhälsa genom vårt arbete med friluftsliv, vilket bland annat görs genom information om och iordningställande av platser att besöka i naturen, bl.a. Upplandsleden, kanotleder och Smultronställen i naturen. Vi arbetar också md aktiviteter för att alla ska få möjlighet att vara ute i naturen t ex inom FINA, Folkhälsa i natur för alla och i olika projekt.  Läs mer under Friluftsarbete och Naturtips
  • Stimulera kommunerna att driva naturskola för barn och ungdomar bl.a. genom att utveckla pedagogiskt material och arbetssätt. Läs mer under Naturskola
  • Starta och genomföra projekt. Ett gott samarbete med kommuner, myndigheter, föreningar, företag och enskilda personer präglar vårt arbetssätt. Läs mer i menyn till vänster.