Sweden  English 
2015-12-21

Fysisk aktivitet i naturen för folkhälsa

Wik_blommor_rullstol_KV.jpg

Landstingsstyrelsen beslutade den 3/11 2015 att ge Upplandsstiftelsen ett
vidgat folkhälsouppdrag. Upplandsstiftelsen har föreslagit att anslaget ska användas till att tillsammans med pilotgrupper ta fram målgruppsanpassade aktiviteter före personer med
funktionsnedsättning som motiverar till ökad fysisk aktivitet i naturen.

Upplandsstiftelsen äger och förvaltar en mängd naturområden och vandringsleder
som kan vara en resurs i detta arbete.

Förslaget har kommit fram genom diskussioner med landstingets ledningskontor,
Regionförbundet, Upplands idrottsförbund och landstingets Hälsa och
habilitering.

Det utvidgade uppdraget pågår under 2016, 2017 och 2018. Under 2016 och
2017 kommer kontakter att knytas med samverkanspartners och pilotgrupper.
Tillsammans med dessa tas fungerande aktiviteter fram. De modeller som skapas
ska sedan spridas och öppnas upp för andra gruppers behov.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Karolina Vessby