Sweden  English 
2015-09-28

Svanhusskogen - ett nytt naturreservat

InvigningSvanhusskogen150927_BGL.JPG

Länsstyrelsen har tagit beslut om ett nytt naturreservat - Svanhusskogen. I det nya reservatet ingår det tidigare naturreservatet Ola samt en utvidgning med omgivande marker norr om Ola. Sammantaget uppgår det skyddade området till närmare 380 ha vilket gör det till ett av länets större skogsreservat. Upplandsstiftelsen är huvudsaklig markägare.

Upplandsstiftelsen manifesterade det nya naturreservatsbeslutet med att bjuda in till tårta och rundvandring i de fina markerna söndagen den 27 september. Kommunalrådet i Uppsala kommun, Maria Gardfjäll klippte det blågula bandet och påtalade värdet av att freda naturområden både för den biologiska mångfalden men också för besökare.

Läs mer om våra naturområden och Svanhusskogen.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Björn-Gunnar Lagström