Sweden  English 
2016-06-01

Naturvårdspris 2016

20160601_Naturvardspris_IngaBritt_700px_webben.jpg

Inga-Britt Persson får välförtjänt naturvårdspris från Upplandsstiftelsens ordförande, Anders Hedström. Foto. Gillis Aronsson


Idag delar vi ut Upplandsstiftelsens naturvårdspris 2016 som tilldelas Inga-Britt Persson, Tärnsjö. Utdelningen sker i samband med Upplansstiftelsens styrelsemöte på Wiks slott.

Motivering
Inga-Britt Persson är en engagerad person som arbetar med frågor kring natur,
naturvård och hållbar utveckling. Med värme och generositet sprider hon kunskap
till såväl barn som till vuxna. Under många år har hon arbetat ideellt för att värna
om Dalälvens och Färnebofjärdens naturvärden. Hennes verksamhet utgår från
Gröna Kunskapshuset i Östa naturreservat. Här har hon tillsammans med andra
byggt upp ett informationscenter om dalälvsnaturen. Denna mötesplats, som är
tillgänglig för privatpersoner, skolor, högskolor och näringsliv, har utvecklats tack
vare hennes hängivna entusiasm. Hon är en drivande eldsjäl.

Om naturvårdspriset
Upplandsstiftelsens naturvårdspris tilldelas enskilda personer, föreningar eller
organisationer som gjort betydande insatser för den uppländska naturen eller för
att främja friluftslivet i Uppsala län.Tillbaka till nyhetsarkivet
Foto: Karolina Vessby