Sweden  English 

Etapper

Karta över Upplandsleden.
Översiktskarta över Upplandsledens etappindelning

Tre avsnitt

Upplandsleden är 50 mil lång och uppdelad på tre avsnitt.

Östra delen startar  i Uppsala eller Knivsta, och slutar i norr med anslutning till Gästrikeleden. Den drygt 25 mil långa sträckan bjuder på vandring genom det öppna kulturlandskapet och genom de norduppländska skogarna. Du passerar bruksorter och vackert belägna rastplatser.

Västra delen går från Siggeforasjön, via Enköping till Härjarö vid Mälaren. Det blir 11 lättvandrade mil genom det syduppländska, öppna landskapet.
I väster finns även en två mil lång sträcka av leden mellan Skekarsbo och Östa naturreservat, nära Tärnsjö. Från Skekarsbo utgår en anslutning till Gästrikeleden, via Färnebofjärdens nationalpark. 

Mellanleden börjar vid Bålsta tågstation och går nära Mälaren,  ut till Skokloster slott på Skohalvön.                                                           

 

Ladda ner folder

Översiktskarta

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss

Upplandsleden i Naturkartan

Naturkartan.se hittar du kartor och information om Upplandsleden. Naturkartan finns också som app.