Sweden  English 

Etapp 20 Nora kyrka/Tärnsjö–Östa 10 km

Nora_kyrka.jpg
Här går starten på Etapp 20. Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 10 km
Start: Nora kyrka
SlutÖsta/Gröna Kunskapshuset
Service: vindskydd med eldstad vid Stenharsudd, Östa naturreservat, ett stort friluftsområde, Ingbo källor
Vatten: naturlig källa i Ingbo källor, kran vid Nora kyrka apr-okt, samt på toalett året om, vid receptionen i Östa, vid öppettider
Underlag: grusväg, bitvis kuperad skogsstig
Naturtyp:  kulturmarker, barrskog, lövskog

Vandra på gamma kyrkstig, vila vid Nordmyrasjön och njut av utsikten här. Etapp 20 startar vid Nora kyrka i utkanten av Tärnsjö. Vandringen går genom gammal kulturbygd och skog. Du följer skyltarna mot Östa naturreservat och vandrar här geom ett av Sveriges fem biosfärområden, älvlandskapet Nedre Dalälven.  En avstickare från leden går till naturreservatet Ingbo källor och till en parkering vid Ljusbäck.

Hela beskrivningen av etappen: Detaljerad information och karta i Naturkartan.se

Ingbokällornas naturreservat

Östa naturreservat

  bjorkskog2.jpg

Om våren, om våren - då är det allra bäst: vitsippor! Foto: UpplandssledenKartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).