Studenternas IP - Sunnersta 11,5 km

Grupp som vandrar på Upplandsleden. Rullstolsbunden ung kvinna, äldre kvinna med rollator, biolog med kikare och man med utländsk bakgrund.
Delar av vandringen går på hårda, breda stigar som passar många!

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas IP i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin. 

För vem: Du som vill ha en lättillgänglig etapp, kanske gör din första vandring på Upplandsleden och vill kunna ta dig med kollektivtrafiken till och från leden.

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand
Upplandsleden: etapp 1:0

Lär mer: Gula stigen

Rastbord_Stensture_KV.jpg


Hitta hit

Vandringen börjar centralt i Uppsala.

Med bil: 
Studenternas IP ligger mellan Akademiska sjukhuset och Fyrisån. Parkering finns längs Ulleråkersvägen. Etappstarten ligger vid åsen i korsningen mellan Ulleråkersvägen och Sjukhusvägen.

Med buss: Busshållplatsen närmast starten heter Akademiska sjukhuset. Vid slutet finns busshållplats Sunnerstabacken.

Upplands lokaltrafik

Karta och mer information finns i Naturkartan

Naturkartan_Horizontal.png