Gånsta–Hemsta 10 km

_MG_1392.jpg

För vem: Etappen passar dig som vill göra en skogsvandring, med inslag av intressant kulturhistoria. Det går bra att åka med kollektivtrafik till och från leden.

Längd: 10 km
Start: Gånstagården, södra utkanten av Enköping
Slut: Hemsta naturreservat
Service: rastplats med bänkar vid Hemsta naturreservat
Vatten: nej
Underlag: jämn skogsstig, motionsspår, grusväg
Naturtyp:  skog och öppet jordbrukslandskap

Du lämnar skogen bakom dig och startar vandringen längs lättvandrade mottionsspår och därefter skogsstig. De sista kilometrarna kommer du ut i det öppna jordbrukslanskapet. Här delar sig leden, och du tar vänster för att följa Upplandsledens avstickare 25:2 mot Hemsta naturreservat. Det är ett fornlämningstätt område, känt för sina många hällristningar. Här vandrar du genom blomsterrika hagmarker. 

Intill reservatet finns busshållplats Hemsta vägskäl.  Du kan om du vill fortsätta ytterligare en bit fram till Rickeby där det också finns busshållplats. 

Del av Upplandsleden: Etapp 25 och del av 25:2
Läs mer:
 Hemsta naturreservat

Utsikt över ängsbacke med rosa blommor, stenar och enar.jpgHällar och hagmark i Hemsta naturreservat.

Hitta hit
Den här turen går precis söder om Enköping.


Med bil: Gånsta ligger i södra utkanten av Enköping. Du kör ut ur Enköping på Boglösavägen, förbi idrottshuset och ishallen. Straxt efter avtagsvägen till Bredsand ligger Gånstagården och elljusspår på höger sida. 

Fortsätter du vägen framåt och tar höger i nästa rondell kommer du till Hemsta naturreservat.

Med buss: En bit innan Gånstagården finns busshållplats Fagerudd vägskäl. I slutet finns hållplats Hemsta vägskäl. Bussarna går inte så ofta så titta igenom tidtabellen innan vandringen. 

Upplands lokaltrafik

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se