Skarholmen–Moralund 13 km

Kvinna med liten ryggsäck vandrar på spång.
Vandring längs spång genom Lunsen.

För vem: Turförslaget passar dig som vill vandra nära Uppsala, men ändå genom riktig skog - och dig som vill göra en övernattningstur med två relativt korta dagsetapper. Det går bra att åka med kollektivtrafik till och från leden.

Längd: 13 km
Start: Skarholmen, Uppsala
Slut: Moralund, sydöst om Uppsala
Service: Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet, Sunnerstaåsens friluftsområde med grill- och rastplats, Lunsentorpet med övernattningsstuga (hundar får ej vara i stugan), vindskydd och tältmöjligheter, Fläktanstugan med eldstad och bänkar
Vatten: handpump vid Lunsentorpet, tillgänglig året om
Underlag: lättvandrad stig längs med Mälaren, ojämn skogsstig genom Lunsen, lite asfalt
Naturtyp: blandskog med kärr och hällar i Lunsen

Ut ur staden, in i den djupa Lunsenskogen. Upplandsledens etapp 1 är populär. Vandringen går längs stigar och spänger och passerar oaserna Lunsentorpet och Fläktanstugan. Vid Lunsentorpet finns fina möjligheter att tälta på ängen. Lunsenskogen är småkuperad med hällar och kärr, så vandringen tar sin tid.

Del av Upplandsleden: Sista delen av Etapp 1:0, hela Etapp 1 och första delen av Etapp 2
Läs mer: Naturreservatet Norra Lunsen

Vindskydd, eldplats och bänkar med bord.Vindskydd och tältplats vid Lunsentorpet.

Hitta hit

Turförslaget utgår från södra Uppsala. 

Med bil: Från väg 255 svänger du av vid Flottsund, där står skyltat Uppsala 5. Kör över Fyrisån och ta första vägen åt vänster, mot Skarholmen. Efter knappt två kilometer tar du vänster igen, fortfarande mot Skarholmen. Parkering finns 200 m in på vägen. 

Med buss: Busshållplatsen närmast starten heter Lyssnavägen. Vid slutet kommer du till hållplats Moralund.

Upplands lokaltrafik

 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.
Digital karta finns på Naturkartan.se