Bredsand, slinga 25:1

25_skog4_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

Längd: 6—15 km
Start/Mål: Gånstastugan eller Bredsand
Service: rastplats vid Brännskogen , Bredsand med camping
Vatten: På toalett vid badet, tillgänglig året runt
Underlag: motionsspår, skogstig, grusväg, asfalt
Naturtyp: öppet jordbrukslandskap, Mälarstrand, skog, tätort

Sandstrand vid Mälaren, varierande skogsstigar och ett öppet jordbrukslandskap står på menyn för denna slinga. Du kan start i Gånsta, i utkanten av Enköping eller längre söder ut vid Bredsand. Hela slingan ner till Fageruddsåsens naturreservat är 15 km lång, men du kan också välja att från Gånsta gå en slinga på 6  eller 10 km. Sistnämnda slinga går ner till Bredsand och tillbaia.

Mer information:Naturkartan.se

Karingtand_20070630k1_GA_.jpg
Käringtand. Foto:: Gillis Aronsson


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).