Torslunda, slinga 23:1

Utflykt med Upplandsstiftelsen
Vandring över Vånsjöåsen. Foto: Åsa Sjögren.

Längd: 7,5 km
Start/Mål: parkering vid Vånsjöåsens naturreservat
Service: Rastplats vid krönet av Vånsjöåsen
Vatten: nej, närmaste tillgängligt vatten är vid Torstuna kyrka
Underlag: stig på åsrygg, åkerväg, asfalt
Naturtyp: ås, jordbrukslandskap

Blommande backsippor, en vidsträckt utsikt, en grusgrop som blivit naturreservat (!) och tvåtusenåriga gravfält. Uppe på Vånsjöåsens krön är det gudagott att vara. Här finns en sju kilometer lång vandringsslinga i anslutning till Upplandsleden. Start och parkering vid Vånsjöåsens naturreservat en knapp mil norr om Enköping.

Vånsjöåsens naturreservat

Torslundaggropens naturreservat

Mer information: Naturkartan.se

Backsippa_20090425c4_GA_.jpg

Backsippa. Foto: Gillis Aronsson

 


 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).