Ramsmossjöarna, slinga 21:1

Slingor - 21:1 Ramsmossjöarna - ctl00_cph1_mainimg
Foto Berndt Godin

Längd: 5 km
Start/Mål: Siggeforasjöns västra ände
Service: två vindskydd
Vatten: Siggefora camping, öster om slingan, tillgängligt året om
Underlag: bitvis ojämn skogsstig, grusväg
Naturtyp: skog, skogstjärn, mosse

Trampvänliga tallmossar, skimrande sjö-utsikt och vänliga vindskydd. Varsågod, här är en vandringsslinga på något kuperad stig, förbi en skogstjärn, längs grusväg och lugna tassemarker. Och den är bara fem kilometer lång.

Mer information: Naturkartan.se

Blaslav_LH.jpg

Måste vara Sveriges vanligaste lav?: blåslaven. Foto: Lisel Hamring


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).