Florarna, slinga 12:2

Slingor - 12:2 Floran - ctl00_cph1_mainimg
På spänger över Storfloran Foto Berndt Godin

Längd: 10 km
Start/Slut: Stormon, Vika, Risön
Service: vindskydd Stormon, rastplatser Grillholmen, Staffansholmen och Risön. Övernattnings-stuga i Risön och Västergärdet
Vatten:  kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt
Underlag: skogsstig, spång
Naturtyp: skog, myr

Doftande myrar, spelande orrar och en stor dos vildmark. En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig naturupplevelse. Här dominerar täta, gamla skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar.

Mer information: Naturkartan.se

Florarnas naturreservat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

En vandring i mossiga marker. Foto: Lisel Hamring   

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).