Dammleden, slinga 11:1

Slingor - 11:1 Dammleden - ctl00_cph1_mainimg
Foto Magnus Mattisson

Längd: 12 km
Start/Slut: Gimo herrgård eller badplatsen i Gimo
Service: två vindskydd och två rastplatser
Vatten: kran på toalett vid Gimobadet, tillgängligt maj-okt
Underlag: jämn skogsstig, grusväg
Naturtyp: skog, sjöstrand

Närkontakt med vatten, en lektion i brukshistoria och generöst med iordningsställda rastplatser. Längs stigar och grusvägar vandrar du med lätta steg denna 12 kilometer långa slinga runt den gamla bruksdammen. 

Mer information: Naturkartan.se

11_1_utsikt_Dammen_start_KV.jpg

Bruksdammen runt är 12 km. Foto: Karolina Vessby


 


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).