Härnevi mötesplats

grusplan.jpg
Arbete för att skapa boulebanor

Leaderprojektet ”Mötesplats Härnevi” omfattar en utveckling av Härnevi idrottsplats, med åtgärder såsom anläggande av ett naturrum, boulebanor, grillkåta, grillplats samt motionsspår och utegym. Projektet planeras och drivs av Härnevi Hembygdsförening, Projektet pågår 2018-2019 och avslutas juli 2020.

Projektet finansieras genom Leader Mälardalen och Europeiska Lantbruksfonden för landsbygdsutveckling som administreras av Jordbruksverket.

Läs mer på projektets sida här(sök på Mötesplats Härnevi).


Projektperiod
2018–2021

Finansiering
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Jordbruksverket, Leader Mälardalen, Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen

Parter
Härnevi hembygdsförening, Härnevi bollklubb, Härnevi förskola, Härnevi föreningsgård och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Enköpings kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Sara Lindh

 EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg


Logo_LEADER_MALARDALEN.jpg

Leaderfarg.jpg