Eda Naturskola

EdaNaturskola_SaraAntell.jpg
Foto: Sara Antell

Eda Naturskola vänder sig till alla grundskoleelever i Knivsta kommun. Under en heldag erbjuds klasserna olika teman med naturupplevelser, sociala möten och utomhuspedagogik kopplad till läro- och kursplaner.

Naturskolan är lokaliserad vid Eda Lägergård som ligger vackert inbäddad av ekar och lindar vid Norrsjöns strand. Miljön är varierad med bland annat hassellundar, gräsytor, strandområden och tallhedar. Här finns goda förutsättningar för olika former av utomhuspedagogik. Naturskolan bedriver också verksamhet i skolornas närmiljö liksom på andra intressanta platser i kommunen.

Eda Lägergårdsförening är initiativtagare till naturskolan och driver den tillsammans med Knivsta kommun och Upplandsstiftelsen. Projektet startade med hjälp av LONA-medel och en utveckling av verksamheten har skett bland annat med stöd av Leader Upplandsbygd. Verksamheten är nu permanent och Eda Naturskola är ett komplement för skolorna inom Knivsta kommun.

För ytterligare information kontakta:

Naturskolepedagog Sara Antell   edanaturskola(a)gmail.com.

Eda Lägergård drivs och förvaltas av Eda Lägergårdsförening.

Kontaktpersoner: Tore Sjöqvist 018-38 41 46 och Runa Steen 018-38 41 06