Sweden  English 

Etapp 6 Södersjön-Knutby 15,5 km

IMG_7196.jpg
Cool rastplats vid Kolsjön. Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 15,5 km
Start: Södersjöns badplats. 
Slut: södra infarten till Knutby 
Service: vindskydd och eldstad vid Kolsjön. 
Vatten: vid Knutby kyrka, i kranar på kyrkogården samt på toalett, tillgängligt maj-okt 
Underlag: grusväg, skogsstig, asfalt
Naturtyp: barrskog, fågelsjö

Skog, skog, lite hygge, mer skog. Uppländsk skog har många ansikten. Du vandrar förbi fågelsjön Kolsjön, här finns en rastplats, över en gammal banvall och upp på vackra hällmarker, perfekta för en paus. . Du går mycket längs stigar men även på skogsväg och på slutet landsväg fram till Knutby. 

Hela etapp-beskrivningen i Naturkartan.se

   IMG_7192.jpgVandring över kalhygge - snart med ungskog.
Foto: Upplandsstiftelsen


 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).