Sweden  English 

Etapp 4 Länna-Almunge 10 km

Vandrare.jpg
Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 10 km
Start: Kopphagen i södra utkanten av Länna. 
Slut: intill Almunge skola, korsningen väg 282 och väg 273
Service: vindskydd och eldstad vid Långsjön, grillplats i södra utkanten av Almunge
Vatten: vid den lilla kryddtärdgården vid Torslund hembygdsgård och vid Almunge kyrka, i kranar på kyrkogården maj-okt, samt på toalett dagtid. 
Underlag: jämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp: blandskog, sjö, jordbruksmark

En dansbana, skogsstigar och mot slutet en hembygdsgård. Här får du en trevlig och omväxlande etapp med vandring genom skog och längs mindre vägar genom delvis öppet landskap. Sträckan är till allra största delen lättgången. Du passerar en rastplats med vindskydd vid Långsjön.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

           Vsk_Langsjon.jpg


Äntligen, snart paus! Foto: Upplandsstiftelsen

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).