Sweden  English 

Etapp 24 Härnevi IP–Gånsta 17 km

As_puss_ER_.jpg
Rastplats vid Äsåsen. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 17 km
Start: Härnevi IP
Slut: Gånsta
Service: rastplats med bänkar, bord, eldstad, toalett och dricksvatten vid Härnevi IP, rastplats med bänkar vid sjön Äs puss, två rastbord uppe på Äsåsen
Vatten: vid Härnevi kyrka under sommarhalvåret, samt vid Härnevi plantskola, vid öppettider
Underlag: jämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp:  skog och öppet jordbrukslandskap

Etapp 24 är lättgången och går genom ett flackt och öppet jordbrukslandskap. Mestadels längs små grus- och skogsvägar och mot slutet längs gator, stigar och gångvägar genom Enköping.

Hela etapp-beskrivningen:  Naturkartan.se

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÄven vägkanten blommar, inte bara Enköpings parker. Foto: Lisel Hamring


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se


Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).