Sweden  English 

Etapp 2 Nyby–Fjällnora 17 km

Fjallnora_Farbete_vid_garden_20120723l_webben_GA__kopia.jpg
Fårbete vid Fjällnora friluftsgård. Foto: Gillis Aronsson

Längd: 17 km
Start: parkeringen vid Nyby, i utkanten av Lunsen
SlutFjällnora friluftsområde.
Service: badplats och eldstad vid Eda lägergård, vindskydd vid Ramsen, bad mm i FJällnora Vatten: vid Lagga kyrka, Eda lägergård, vid tre ställen vid Fjällnora, i servicehusets toalett året om
Underlag: grusväg, bitvis ojämn skogsstig, asfalt
Naturtyp: blandskog och öppet landskap

Första delen av etapp 2 passar dig som vill ha en lättgången sträcka genom öppet landskap. Sju kilometer av går längs mindre landsväg. Många platser och byggnader längs vägen berättar områdets långa historia. Sista kilometrarna fram till Fjällnora går genom stenig skog och är något mindre lättgångna.

Hela etapp-beskrivningen:  Naturkartan.sePlocka_kantarell_Fjallnora_20120725b_webb_GA.jpg
Det gula guldet väntar dig kanske längs din vandring. Foto: Upplandsstiftelsen

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).