Sweden  English 

Etapp 11 Gimo–Österbybruk 21 km

Vandrare.jpg
Låt dig omslutas av skogen. Foto: Upplandsstiftelsen.

Längd: 21 km
Start: vid Gimo herrgård
Slut: Österbybruks bruksmiljö
Service: vindskydd vid Glamsmossen, bad och grillplatser i Aspbo naturreservat.
Vatten: Vatten på toaletten vid busstation i Österbybruk, tillgänglig året runt. OBS! Vattenpumparna vid Aspbo naturreservat har otjänligt vatten (oktober 2021)
Underlag: skogsstig
Naturtyp: skog, mossmarker, sjö

Den här etappen går mellan två uppländska bruksorter, och du stöter på en del spår från brukens storhetstid. Du vandrar genom omväxlande skog, över mossmarker och förbi Aspbo naturreservat och bad, mestadels längs stig. Sträckan tillhör inte Upplandsledens mest vandrade, så långa bitar är det bara du och alla skogens djur där ute.

Hela etappbeskrivningen: Naturkartan.se

Aspbo naturreservat

Glamsmossen4.jpg
Revlummer. Foto: Upplandsstiftelsen
Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).