Sweden  English 

Etapp 1:0, Studenternas IP-Sunnersta 11,5 km

IMG_7182_1.jpg
Stadsnära vandring som passar för många! (obs endast delar av etappen är tillgänglig med rullstol)

Längd: 11,5 km
Start: Studenternas IP
Slut: Sunnersta friluftsområde
Service: grillplats på Kronåsen, Lyssnaängsbadet, Sunnerstabadet samt vid Sunnerstaåsens friluftsområde. Även café, skidbacke, uthyrning, toa mm vid friluftsområdet.
Vatten: i kran på Lyssnaängens badplats, från maj till augusti
Underlag: ojämn skogsstig, tillgängliggjort underlag, grusad skogsstig
Naturtyp: blandskog, tallskog, betesmarker, sjöstrand

Tänk att vandra över en mil genom varierad natur och ändå inte lämna staden! Etappen följer Gula stigen från Studenternas i centrala Uppsala till Sunnersta invid Mälarens strand. Du vandrar bland annat uppe på Uppsalåsen, mellan tallstammar, över betesmarker och in i en lummig ravin. 

Hela etapp-beskrivningen:  Naturkartan.se

IMG_5150.jpg
Etappen leder in bland 350-åriga tallar i Kronparken. Foto: Upplandsstiftelsen


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. Du kan köpa dem hos oss. 

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).