Sweden  English 

Etapp 10 Kolarmora–Gimo 30 km

Vandrare_kolarmoraan_KV.JPG
Skogen dominerar på etapp 10. Foto: Karolina Vessby.

Längd: 30 km
Start: Kolarmoraån
Slut: vid Gimo herrgård. 
Service: vindskydd vid Kolarmoraån och vid sjön Gisslaren. 
Vatten: kran på väggen av rött hus vid Skäfthammars kyrka, alltid tillgängligt
Underlag: delvis ojämn skogsstig, grusväg, asfalt
Naturtyp: blockig barrskog

Välkommen ut på Upplandsledens längsta etapp! Vandringen går omväxlande på stigar, skogsvägar och grusvägar genom nästan obebodda trakter. Du går längs Kolarmoraån genom blockrik skog till den långsmala sjön Gisslaren, ut över hyggen och vägar för att sluta i bruksorten Gimo. Vandringen är ändå ganska lätt, men eftersom inte så många går här är stigen ibland smal.

Hela etapp-beskrivningen: Naturkartan.se

Vindskydd_Kolarmora1_KV_.JPGVindskydd vid Kolarmoraån. Foto: Karolina Vessby.           


Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).