Borgardal, slinga 3:1

borgardalsbadet_18_PS_20101012.JPG
Borgardalsslingan ger flera chanser till utsikt över Lötsjön. Foto: Per Stolpe

Längd: 2 km
Rastplats: Med utsikt över sjön
Parkering: Borgardalsbadet

Upplandsleden har en vacker sträckning längs Lötsjön söder om Länna. Här finns möjlighet att vandra en slinga som leder bort längs sjön och åter genom skogen. Slingan är 2 km lång och utgår från Borgadalsbadet. Du passerar fornborgen, får utsikt över sjön, leds över hällar, förbi ekar och gammal tallskog. 

Om du vill kan du starta redan i Kopphagen, som ligger närmare Länna. Följ Upplandsleden genom lövskogen och längs sjön till badet där slingan startar. Mellan badet och Kopphagen är det 1,5 km.

Hitta hit

Parkering finns vid Borgadalsbadet där slingan startar. Badet ligger vid Lötsjön nära Länna. 

Vägkarta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan