25:2 Avstickare till Boglösa hällristningsområde

IMG_5590.jpg
Ett typiskt uppländskt landskap, med gravar. Foto: Upplandsstiftelsen

Längd: 4 km, enkel väg
Underlag: stig, grusväg
Start/Slut: 2 km väster om Boglösa
Service: parkering
Naturtyp: öppen jordbruksmark

Två kilometer före Boglösa kan du göra en avstickare från Upplandsledens etapp 25 till Hemsta naturreservat och vidare till några av traktens unika hällristningar från Bronsåldern. I reservatet finns flera fornlämningar och den figurrika Hemstahällen. Hela avstickaren är 4 km lång, enkel väg, men du kan välja att bara gå en del.

Mer information:   Naturkartan.se

Hemsta naturreservat

rowanberry-1711745_1920.jpg

Rönn. Foto: Upplandsstiftelsen

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.

Parkering:

vid alla etappstarter/etappslut, förutom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).