Bredsand, slinga 25:1

25_skog4_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

Längd: 12 km
Parkering: Gånsta, Bredsand
Rastplatser: Brännskogen 

För att vandra Bredsandslingan kan du t ex starta i Gånsta, i utkanten av Enköping, eller längre söder ut vid Bredsand. Från Gånsta går du första biten i ett el-ljusspår, är mycket lättgången. Vidare till Bredsand går du på stigar genom omväxlande gamla granskogar och äldre hyggen.

I Bredsand finns ett fint strandbad med camping under sommarhalvåret. Vandringen tillbaka till Gånsta går längs en gång- och cykelväg. Sträckan är ca 5 km lång.

Slingans sträckning är ny på grund av att bostäder byggts över den tidigare sträckningen. Stigen kan vara svag på vissa ställen men följ de orange markeringarna på träd och stolpar så kommer du rätt.

Hitta hit

Parkeringen vid Gånsta ligger i södra utkanten av Enköping. I Enköping, följ Torggatan söder ut förbi Idrottshuset och Baccohallen. Straxt efter att du passerat Bredsandsvägen så ligger parkeringen på höger sida. 

Karta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan