Bredsand, slinga 25:1

25_skog4_KV.jpg
Foto: Karolina Vessby

Längd: 12 km
Parkering: Gånsta, Bredsand
Rastplatser: Brännskogen 

Sandstrand vid Mälaren, varierande skogsstigar och ett öppet jordbrukslandskap står på menyn för denna lättgångna slinga, delvis på cykel- och gångväg. Du kan start i Gånsta, i utkanten av Enköping eller längre söder ut vid Bredsand.

Mer information: Naturkartan.se

Karingtand_20070630k1_GA_.jpg

Käringtand. Foto:: Gillis Aronsson


Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.