Äs puss, slinga 24:1

As_puss_ER_.jpg
Äs puss. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 2,5 km
Rastplats: Två uppe på åsen med vidsträckt utsikt över landskapet och en med utsikt över pussen.
Parkering: Vid vägen mot Lådö, ca 100 meter nordväst om pussen

Slingan kring Äs puss har något att erbjuda de flesta. Här finns möjlighet att vara aktiv, att vandra och att upptäcka den spännande och omväxlande naturen. Men du kan också välja att bara vila och må bra vid någon av de fina rastplatserna utmed slingan. 

Äsåsen är den högsta höjden i Härnevi och människor har utnyttjat åsen under lång tid tillbaka. Uppe på krönet följer slingan en ålderdomlig stig där människor sannolikt tagit sig fram sedan brons- och järnåldern.  På åsryggen finns flera spännande fornlämningar från denna tid. De ligger i halvöppna och lättvandrade betesmarker. Du passerar flera fina utsiktsplatser med vidsträckt utsikt över landskapet. På två av dem finns bord och bänkar. Stigen går vidare genom gammal åsbarrskog och passerar även den lilla åsgropssjön Äs puss. Här finns en fin rastplats vid stranden med en grill. Doppa tån i pussen om du vågar – här finns riktiga blodiglar!

Den lokala hembygdsföreningen är mycket aktiv och har i ett leaderprojekt tillsammans med Upplandsstiftelsen ställt i ordning stigen och de fina rastplatserna. Många närboende har varit delaktiga i det arbetet. Man har också restaurerat den lilla sjön genom att ta bort vass, för att återskapa och bevara de öppna vattenytorna. 

Hitta hit

Med bil: Från Enköping, kör väg 70 mot Sala. Bara ett par hundra meter norr om E18 svänger du höger mot Torstuna.

Fortsätt knappt 7 km mot  och sväng sedan vänster mot Lådö. Parkeringen ligger på vänster sida efter 300 m. 

Med buss: Ta länsbussen till hållplats Äs. Härifrån går du vägen mote Lådö, ca 300 m, för att komma till parkeringen och starten för Äs puss-slingan.

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan