Äs puss, slinga 24:1

As_puss_ER_.jpg
Äs puss. Foto: Emelie Runfeldt.

Längd: 2,5 km
Rastplats: Två stycken uppe på åsen 
Parkering: Vid vägen mot Lådö, ca 100 meter nordväst om pussen

Gamla stigar förbi fornlämningar, en sjö med blodiglar och välordnat för vandraren. Med högsta höjden i Härnevi har du på denna slinga garanterat fina rastplatser med milsvid utsikt. 

Mer information: Naturkartan.se

As_puss4_ER_.jpg

Kartor och bok om Upplandsleden

Två kartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också köpa dem hos oss.