Torslunda, slinga 23:1

Utflykt med Upplandsstiftelsen
Vandring över Vånsjöåsen. Foto: Åsa Sjögren.

Längd: 7,5 km
Parkering: Vid Vånsjöåsens naturreservat
Rastplats: På krönet av Vånsjöåsen

Upplandsstiftelsen och länsstyrelsen har delvis tillsammans anlagt en sju km lång vandringsslinga i anslutning till Upplandsleden. Start och parkering vid Vånsjöåsens naturreservat en knapp mil norr om Enköping.

Slingan går genom Vånsjöåsens naturreservat till Torslundagropens naturreservat ca en km bort. Här kan du rasta på krönet av åsen med vid utsikt över bygden. Vandringen fortsätter sedan på lättgångna åkervägar och en kortare bit på landsväg.

Ett par hundra meter från leden ligger Härnevi kvarn vid Örsundaån.

Ha en trevlig vandring på Upplandsledens senaste slinga!
 

Hitta hit

Reservatet Vånsjöåsens naturreservat ligger ca 10 km norr om Enköping. Från väg 70, sväng höger alledeles norr om Enköping mot Torstuna. Kör 10 km fram till Vånsjö. Reservatets parkering ligger på en avtagsväg in till höger.

Karta

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan