Florarna, slinga 12:2

Slingor - 12:2 Floran - ctl00_cph1_mainimg
På spänger över Storfloran Foto Berndt Godin

Längd: 10,0 km
Rastplatser: Vindskydd Stormon, rastplatser Grillholmen, Staffansholmen och Risön.
Stuga: Risön, Västergärdet.
Parkering: Risön, Stormon, Vika

En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig vildmarksupplevelse. Här dominerar täta, gamla skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar. Tystnaden bryts bara av tranornas och sångsvanarnas trumpetande eller av orrspelets bubblande under frostiga vårmorgnar. På Upplandsledens slinga går du över myrarna på stadiga spänger, bland annat på den 500 m långa Kungaspången, och längs välmarkerade stigar. På den gamla gården Risön finns en öppen, mindre stuga där du kan övernatta. Det går också att hyra huvudbyggnad, annex eller torpet Västergärdet.

   

Hitta hit

Floran ligger norr om Österbybruk och Örbyhus i norra Uppland. Om du kommer söder ifrån är Stormon närmaste startplats. Kör väg 290 eller 292 till Österbybruk. Därifrån till Film varifrån det är skyltat mot Floran och Stormon.

Norr ifrån väg 76 till Lövstabruk där det är skyltat mot Örbyhus. Efter 6 km skylt mot Floran.

Karta

Boka övernattning i Risön

Telefon till Länsstyrelsen 010-223 30 00

Länk till info om uthyrning på Risön på Länsstyrelsens hemsida

Kartor och bok

Det finns två kartor i skala 1:50 000 som tillsammans täcker hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Både kartorna och boken ges ut av Calazo förlag. De finns att köpa på Biotopia i Uppsala eller så kan du beställa dem från oss.

Gå till beställningssidan