Naturskola på Eda lägergård

LONA - Naturskola Eda - ctl00_cph1_mainimg

Sammanfattning

Syftet med projektet är att starta och börja driva naturskola vid Eda lägergård. Detta  görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning och pedagogiskt material för verksamheten samt erbjuda kommunens skolor naturskoleverksamhet.

 

Projektperiod

2010, 2011-2012 tom vt 2013

 

Finansiering

LONA, Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Eda lägergårdsförening

 

Parter

Knivsta kommun, Upplandsstiftelsen och Eda lägergårdsförening

 

Del av län det berör

Knivsta kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

Läs mer om LONA